Recent Changes - Search:

Main

AdaWikiRing

Skin

RSS Feeds

SourceForge.net Logo


Edit Sidebar

Edit Quick Reference

Oblikovanje teksta - Nasveti za oblikovanje - Seznam dokumentacije

Tabele: Enostavno - Zahtevnejše

Odstavki: za nov odstavek, pritisni enter dvakrat
-> povečaj zamik, -< zmanjšaj zamik

Nova vrstica: \\ ali [[<<]]

Naštevanje: * z pikami, # z številkami, :term: konec naštevanja
Oblika: ''ležeče'', '''krepko''', '''''krepko ležeče ''''', @@typewriter@@ (monospaced)
Reference: [[nova stran]], [[http://www.primer.com]], or JoinCapitalizedWords, [[nova stran | text za link]], [[#sidro]]
Skupine: [[Group/Page]] prikaže Page, [[Group.Page]] prikaže Group.Page

Ločevanje: !, !!, !!! za naslove, ---- za horizontalno črto
Zamenjaj velikost: [+...+] večje, [-...-] manjše '^nadpisano^', '_podpisano_'

Prepreči oblikovanje: [=...=]

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on August 26, 2005, at 04:22 PM