Recent Changes - Search:

Main

AdaWikiRing

Skin

RSS Feeds

SourceForge.net Logo


Edit Sidebar

XL Page

This page contains the string mappings to convert PmWiki's prompts into Norwegian.

Most strings have the original text on the left-hand-side, and two quotation marks on the right-hand-side which can be filled with the translation. However, some strings already have an English explanation on the right-hand-side, which can be replaced with the appropriate translation, to explain the cryptic string names on the left-hand-side. If you are confused about left and right, as many people are, please go and have a cuppa and a lie down, then come back to translation. :)

Other strings to be translated may be found at PmWiki.XLPageCookbookTemplate?.

 ### character encoding, e.g. 'iso-8859-2' or 'utf-8' 
 # 'xlpage-i18n' => ''
 ### locale identifier, e.g. 'de' or 'cs_CZ.ISO-8859-2'
 'Locale' => 'no_NO',
 ### time format, e.g. '%Y-%m-%d %H:%M EET'
 'TimeFmt' => '%Y-%m-%d %H:%M',

 ### standard layout strings
 'View' => 'Se',
 'Edit' => 'Endre',
 'History' => 'Historie',
 'Print' => 'Utskrift',
 'Recent Changes' => 'Siste endringer',
 'Search' => 'Søk',
 'Page last modified on $LastModified' => 'Siden ble sist endret $LastModified',
 'Go' => 'Kjør',
 'All Recent Changes' => 'Alle seneste endringer',
 # access keys
 # 'ak_view' => '',
 # 'ak_edit' => '',
 # 'ak_history' => '',
 # 'ak_print' => '',
 # 'ak_recentchanges' => ''

 ### page locations
 '{$SiteGroup}/EditQuickReference' => '',
 '{$SiteGroup}/UploadQuickReference' => '',
 '$SiteGroup/Search' => '',
 '$SiteGroup.AllRecentChanges' => '',
 '{$DefaultGroup}.AllRecentChanges' => '',
 '$Group.RecentChanges' => '',
 '{$Group}.RecentChanges' => '',

 ### browse page strings
 'redirected from' => 'videresendt fra',

 ### edit page strings
 'Editing `{$FullName}' => 'Endrer: {$FullName}',
 'Describe $Name here.' => 'Beskriv $Name her.',
 'Save' => 'Lagre',
 'Save and edit' => 'Lagre og Endre', 
 'Preview' => 'Forhåndsvis',
 'Cancel' => 'Avbryt',
 'Reset' => 'Omstart',
 'Author' => 'Forfatter',
 'An author name is required.' => 'Forfatternavn er nødvendig.',
 'Summary' => 'Sammendrag',
 'This is a minor edit' => 'Dette er en mindre endring',
 'Preview `{$FullName}' => 'Forhåndsvis `{$FullName}',
 'End of preview -- remember to save' => 'Slutt på forhåndsvisning -- husk å lagre',
 'Page is unsaved' => 'Siden er ikke lagret',
 'Top' => 'Til toppen',
 # access keys
 # 'ak_save' => '',
 # 'ak_saveedit' => '',
 # 'ak_preview' => '',

 ### page history strings
 '$FullName History' => '$FullName historie',
 'Show minor edits' => 'Vis mindre endringer',
 'Hide minor edits' => 'Skjul mindre endringer',
 'Show changes to markup' => 'Vis endringer i kode',
 'Show changes to output' => 'Vis endringer i visning',
 'by' => 'av',
 'Restore' => 'Gjenopprett',
 'Added line $DiffLines:' => 'Lagt til rad $DiffLines:',
 'Added lines $DiffLines:' => 'Lagt til rader $DiffLines:',
 'Changed line $DiffLines from:' => 'Endret rad $DiffLines fra:',
 'Changed lines $DiffLines from:' => 'Endret rader $DiffLines fra:',
 'Deleted line $DiffLines:' => 'Slettet rad $DiffLines fra:',
 'Deleted lines $DiffLines:' => 'Slettet rad $DiffLines fra:',
 'to:' => 'til',

 ### page attribute strings
 'Page Attributes' => 'Side-attributter',
 'Attributes' => 'Attributter',
 '$FullName Attributes' => '$FullName atributter',
 'Set new read password:' => 'Sett nytt lese-passord',
 'Set new edit password:' => 'Sett nytt endre-passord',
 'Set new attribute password:' => 'Sett nytt attributt-passord',
 '(set by $PWSource)' => '(utført av $PWSource)',
 '(using $PWCascade password)' => '(benytter $PWCascade passord)',
 'Password required' => 'Passord nødvendig',
 'Name' => 'Navn',
 'Password' => 'Passord',
 'EnterAttributes' =>
  "Sett inn nye attributter for siden nedenfor. Blankt felt gjør ingen endring i attributter. For å slette en attributt, sett inn 'clear'.",

 ### search strings
 'Search' => 'Søk',
 'Search Results' => 'Søkeresultat',
 'SearchFor' => 'Søkeresultat for <em>$Needle</em>',
 'SearchFound' => 
  '$MatchCount sider funnet av $MatchSearched sider gjennomsøkt.',

 ### upload strings
 'Attach' => 'Vedlegg',
 'Uploads' => 'Opplastinger',
 'Attachments for' => 'Vedlegg til',
 'File to upload:' => 'Fil til opplastning',
 'Name attachment as:' => 'Navngi vedlegg som:',
 'Upload' => 'Last opp',
 'ULsuccess' => 'vellykket opplasting',
 'ULbadname' => 'ugyldig navn på vedlegg',
 'ULbadtype' => '\'$upext\' er ikke et tillatt som fil type',
 'ULtoobig' => 'fila er større enn tillatt av web-tjener',
 'ULtoobigext' => 
  'fila er større enn tillatt maksimum $upextmax bytes for \'$upext\' filer',
 'ULpartial' => 'fil ikke komplett mottatt',
 'ULnofile' => 'ingen ble lastet opp',
 'ULexists' => 'fil med dette navn eksisterer allerede',
 'ULpquota' => 'Maks grense for gruppen er oversteget',
 'ULtquota' => 'Maks grensen for opplasting er overskredet',
 'Set new upload password:' => 'Sett nytt opplastings-passord', 

 ### GuiEdit button bar
 'Emphasized' => 'Uthevet',
 'Emphasized (italic)' => 'Kursiv',
 'Strong' => 'Fet',
 'Strong (bold)' => 'Fet (bold)',
 'Page link' => 'Side-lenke',
 'Link to internal page' => 'Lenkte til intern side',
 'link text' => 'lenketekst',
 'Link to external page' => 'Lenke til ekstern side',
 'file.ext' => 'fil.ext',
 'Attach file' => 'Vedlegg fil',
 'Big text' => 'Stor tekst',
 'Small text' => 'Liten tekst',
 'Superscript' => 'Hevet tekst',
 'Subscript' => 'Senket tekst',
 'Heading' => 'Overskrift',
 'Subheading' => '',
 'Center' => 'Sentrert',
 'Unordered list' => 'Unummerert liste',
 'Unordered (bullet) list' => 'Unummerert (punktmerka) liste',
 'Ordered list' => 'Nummerert liste',
 'Ordered (numbered) list' => 'Nummerert () liste',
 'Indented text' => 'Innrykk',
 'Hanging indent' => 'Hengende innrykk',
 'Horizontal rule' => 'Vannrett linje',
 'Table' => 'Tabell',

 ### Others
 'not found' => 'ikke funnet',
 'redirected from' => 'videresendt fra',
 '(approve sites)' => '(godkjenn nettsted)',
 'This post has been blocked by the administrator' => 'Denne posten er blokkert av administrator',
 'Password encryption' => 'Passordkryptering',
 'EditConflict' => 
  "Siden du endrer er blitt endret etter at du startet. Begge endringene er flettet inn i teksten under og du må gå gjennom for å verifisere før du trykker Lagre. Konflikter som system ikke kunne løse er satt mellom &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; og &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;."

Notes

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 05, 2005, at 07:27 AM