XL Page

This page contains the string mappings to convert PmWiki's prompts into Norwegian.

Most strings have the original text on the left-hand-side, and two quotation marks on the right-hand-side which can be filled with the translation. However, some strings already have an English explanation on the right-hand-side, which can be replaced with the appropriate translation, to explain the cryptic string names on the left-hand-side. If you are confused about left and right, as many people are, please go and have a cuppa and a lie down, then come back to translation. :)

Other strings to be translated may be found at PmWiki.XLPageCookbookTemplate.

 ### character encoding, e.g. 'iso-8859-2' or 'utf-8' 
 # 'xlpage-i18n' => ''
 ### locale identifier, e.g. 'de' or 'cs_CZ.ISO-8859-2'
 'Locale' => 'no_NO',
 ### time format, e.g. '%Y-%m-%d %H:%M EET'
 'TimeFmt' => '%Y-%m-%d %H:%M',

 ### standard layout strings
 'View' => 'Se',
 'Edit' => 'Endre',
 'History' => 'Historie',
 'Print' => 'Utskrift',
 'Recent Changes' => 'Siste endringer',
 'Search' => 'Søk',
 'Page last modified on $LastModified' => 'Siden ble sist endret $LastModified',
 'Go' => 'Kjør',
 'All Recent Changes' => 'Alle seneste endringer',
 # access keys
 # 'ak_view' => '',
 # 'ak_edit' => '',
 # 'ak_history' => '',
 # 'ak_print' => '',
 # 'ak_recentchanges' => ''

 ### page locations
 '{$SiteGroup}/EditQuickReference' => '',
 '{$SiteGroup}/UploadQuickReference' => '',
 '$SiteGroup/Search' => '',
 '$SiteGroup.AllRecentChanges' => '',
 '{$DefaultGroup}.AllRecentChanges' => '',
 '$Group.RecentChanges' => '',
 '{$Group}.RecentChanges' => '',

 ### browse page strings
 'redirected from' => 'videresendt fra',

 ### edit page strings
 'Editing `{$FullName}' => 'Endrer: {$FullName}',
 'Describe $Name here.' => 'Beskriv $Name her.',
 'Save' => 'Lagre',
 'Save and edit' => 'Lagre og Endre', 
 'Preview' => 'Forhåndsvis',
 'Cancel' => 'Avbryt',
 'Reset' => 'Omstart',
 'Author' => 'Forfatter',
 'An author name is required.' => 'Forfatternavn er nødvendig.',
 'Summary' => 'Sammendrag',
 'This is a minor edit' => 'Dette er en mindre endring',
 'Preview `{$FullName}' => 'Forhåndsvis `{$FullName}',
 'End of preview -- remember to save' => 'Slutt på forhåndsvisning -- husk å lagre',
 'Page is unsaved' => 'Siden er ikke lagret',
 'Top' => 'Til toppen',
 # access keys
 # 'ak_save' => '',
 # 'ak_saveedit' => '',
 # 'ak_preview' => '',

 ### page history strings
 '$FullName History' => '$FullName historie',
 'Show minor edits' => 'Vis mindre endringer',
 'Hide minor edits' => 'Skjul mindre endringer',
 'Show changes to markup' => 'Vis endringer i kode',
 'Show changes to output' => 'Vis endringer i visning',
 'by' => 'av',
 'Restore' => 'Gjenopprett',
 'Added line $DiffLines:' => 'Lagt til rad $DiffLines:',
 'Added lines $DiffLines:' => 'Lagt til rader $DiffLines:',
 'Changed line $DiffLines from:' => 'Endret rad $DiffLines fra:',
 'Changed lines $DiffLines from:' => 'Endret rader $DiffLines fra:',
 'Deleted line $DiffLines:' => 'Slettet rad $DiffLines fra:',
 'Deleted lines $DiffLines:' => 'Slettet rad $DiffLines fra:',
 'to:' => 'til',

 ### page attribute strings
 'Page Attributes' => 'Side-attributter',
 'Attributes' => 'Attributter',
 '$FullName Attributes' => '$FullName atributter',
 'Set new read password:' => 'Sett nytt lese-passord',
 'Set new edit password:' => 'Sett nytt endre-passord',
 'Set new attribute password:' => 'Sett nytt attributt-passord',
 '(set by $PWSource)' => '(utført av $PWSource)',
 '(using $PWCascade password)' => '(benytter $PWCascade passord)',
 'Password required' => 'Passord nødvendig',
 'Name' => 'Navn',
 'Password' => 'Passord',
 'EnterAttributes' =>
  "Sett inn nye attributter for siden nedenfor. Blankt felt gjør ingen endring i attributter. For å slette en attributt, sett inn 'clear'.",

 ### search strings
 'Search' => 'Søk',
 'Search Results' => 'Søkeresultat',
 'SearchFor' => 'Søkeresultat for <em>$Needle</em>',
 'SearchFound' => 
  '$MatchCount sider funnet av $MatchSearched sider gjennomsøkt.',

 ### upload strings
 'Attach' => 'Vedlegg',
 'Uploads' => 'Opplastinger',
 'Attachments for' => 'Vedlegg til',
 'File to upload:' => 'Fil til opplastning',
 'Name attachment as:' => 'Navngi vedlegg som:',
 'Upload' => 'Last opp',
 'ULsuccess' => 'vellykket opplasting',
 'ULbadname' => 'ugyldig navn på vedlegg',
 'ULbadtype' => '\'$upext\' er ikke et tillatt som fil type',
 'ULtoobig' => 'fila er større enn tillatt av web-tjener',
 'ULtoobigext' => 
  'fila er større enn tillatt maksimum $upextmax bytes for \'$upext\' filer',
 'ULpartial' => 'fil ikke komplett mottatt',
 'ULnofile' => 'ingen ble lastet opp',
 'ULexists' => 'fil med dette navn eksisterer allerede',
 'ULpquota' => 'Maks grense for gruppen er oversteget',
 'ULtquota' => 'Maks grensen for opplasting er overskredet',
 'Set new upload password:' => 'Sett nytt opplastings-passord', 

 ### GuiEdit button bar
 'Emphasized' => 'Uthevet',
 'Emphasized (italic)' => 'Kursiv',
 'Strong' => 'Fet',
 'Strong (bold)' => 'Fet (bold)',
 'Page link' => 'Side-lenke',
 'Link to internal page' => 'Lenkte til intern side',
 'link text' => 'lenketekst',
 'Link to external page' => 'Lenke til ekstern side',
 'file.ext' => 'fil.ext',
 'Attach file' => 'Vedlegg fil',
 'Big text' => 'Stor tekst',
 'Small text' => 'Liten tekst',
 'Superscript' => 'Hevet tekst',
 'Subscript' => 'Senket tekst',
 'Heading' => 'Overskrift',
 'Subheading' => '',
 'Center' => 'Sentrert',
 'Unordered list' => 'Unummerert liste',
 'Unordered (bullet) list' => 'Unummerert (punktmerka) liste',
 'Ordered list' => 'Nummerert liste',
 'Ordered (numbered) list' => 'Nummerert () liste',
 'Indented text' => 'Innrykk',
 'Hanging indent' => 'Hengende innrykk',
 'Horizontal rule' => 'Vannrett linje',
 'Table' => 'Tabell',

 ### Others
 'not found' => 'ikke funnet',
 'redirected from' => 'videresendt fra',
 '(approve sites)' => '(godkjenn nettsted)',
 'This post has been blocked by the administrator' => 'Denne posten er blokkert av administrator',
 'Password encryption' => 'Passordkryptering',
 'EditConflict' => 
  "Siden du endrer er blitt endret etter at du startet. Begge endringene er flettet inn i teksten under og du må gå gjennom for å verifisere før du trykker Lagre. Konflikter som system ikke kunne løse er satt mellom &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; og &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;."

Notes