Recent Changes - Search:

Main

AdaWikiRing

Skin

RSS Feeds

SourceForge.net Logo


Edit Sidebar

XL Page

This page contains the string mappings to convert PmWiki's prompts into another language.

See also XLPageCookbookTemplate

 
 'xlpage-i18n' => 'utf-8'
 'Locale' => 'lt_LT.utf-8',
 'TimeFmt' => ''%d %B %Y %H:%M'',

 ### standard layout strings
 'View' => 'Peržiūrėti',
 'Edit' => 'Redaguoti',
 'History' => 'Istorija',
 'Print' => 'Spausdinti',
 'Recent Changes' => 'Nauji pakeitimai',
 'Page last modified on $LastModified' => 'Puslapis paskutinį kartą pakeistas $LastModified',
 'Go' => 'Pirmyn',
 'ak_view' => '',
 'ak_edit' => '',
 'ak_history' => '',
 'ak_print' => '',
 'ak_recentchanges' => ''

 ### page locations 
 '{$SiteGroup}/EditQuickReference' => '',
 '{$SiteGroup}/UploadQuickReference' => '',
 '$SiteGroup/Search' => '',
 '$SiteGroup.AllRecentChanges' => '',
 '$Group.RecentChanges' => '',

 ### browse page strings
 'redirected from' => 'nukreipta iš',

 ### edit page strings
 'Editing `{$FullName}' => 'Redaguota `{$FullName}',
 'Describe $Name here.' => 'Aprašykite $Name čia',
 'Save' => 'Išsaugoti', 
 'Save and edit' => 'Išsaugoti ir redaguoti', 
 'Preview' => 'Pažiūrėti',
 'Cancel' => 'Atšaukti',
 'Reset' => 'Atstatyti',
 'Author' => 'Autorius',
 'An author name is required.' => 'Autoriaus vardas privalomas',
 'Summary' => 'Santrauka',
 'This is a minor edit' => 'Nežymus redagavimas',
 'Preview `{$FullName}' => 'Peržiūrėti `{$FullName}',
 'End of preview -- remember to save' => 'Peržiūros pabaiga -- neužmiršk išsaugoti',
 'Page is unsaved' => 'Puslapis neišsaugotas',
 'Top' => 'Į viršų',
 'ak_save' => '',
 'ak_saveedit' => '',
 'ak_preview' => '',

 ### page history strings
 '$FullName History' => '$FullName istorija',
 'Show minor edits' => 'Rodyti nežymius redagavimus',
 'Hide minor edits' => 'Paslėpti nežymius redagavimus',
 'Show changes to markup' => 'Rodyti žymų pakeitimus',
 'Show changes to output' => 'Rodyti pakeitimus puslapyje',
 #'by' => '',
 'Restore' => 'Atstatyti',
 'Added line $DiffLines:' => 'Pridėta $DiffLines eilutė: ',
 'Added lines $DiffLines:' => 'Pridėtos $DiffLines eilutės:',
 'Changed line $DiffLines from:' => 'Pakeista $DiffLines eilutė iš:',
 'Changed lines $DiffLines from:' => 'Pakeistos $DiffLines eilutės iš',
 'Deleted line $DiffLines:' => 'Ištrinta $DiffLines eilutė:',
 'Deleted lines $DiffLines:' => 'Ištrintos $DiffLines eilutės:',
 'to:' => 'į:',

 ### page attribute strings
 'Page Attributes' => 'Puslapio parametrai',
 'Attributes' => 'Parametrai',
 '$FullName Attributes' => '$FullName parametrai',
 'Set new read password:' => 'Nustatyti naują slaptažodį',
 'Set new edit password:' => 'Nustatyti naują redagavimo slaptažodį',
 'Set new attribute password:' => 'Nustatyti naują parametrų keitimo slaptažodį',
 '(set by $PWSource)' => '',
 '(using $PWCascade password)' => '',
 'Password required' => 'Reikalingas slaptažodis',
 'Name' => 'Vardas',
 'Password' => 'Slaptažodis',
 'EnterAttributes' => 'Įvesk parametrus'
## "Enter new attributes for this page below. Leaving a field blank will leave the attribute unchanged. To clear an attribute, enter 'clear'.",

 ### search strings
 'Search' => 'Ieškoti',
 'Search Results' => 'Paieškos rezultatai',
 'SearchFor' => 'Ieškoti',
 'Results of searching for <em>$Needle</em>' => '<em>$Needle</em> paieškos rezyltatai'
 'SearchFound' => 'Rasta' 
 '$MatchCount pages found out of $MatchSearched pages searched.' => 'Rasti $MatchCount puslapiai tarp $MatchSearched ieškotųjų.'

 ### upload strings
 'Attach' => 'Prisegti',
 'Uploads' => 'Įkeltos bylos',
 'Attachments for' => 'Prisegta byla dėl',
 'File to upload:' => 'Įkeliamos bylos:',
 'Name attachment as:' => 'Pavadinti bylą:',
 'Upload' => 'Įkelti',
 'ULsuccess' => 'sėkmingai įkelta',
 'ULbadname' => 'neteisingas bylos vardas',
 'ULbadtype' => ''$upext' išplėtimas yra neleidžiamas',
 'ULtoobig' => 'byla viršija leistiną dydį',
 'ULtoobigext' => 
  'byla viršija leistiną $upextmax b dydį '$upext' byloms',
 'ULpartial' => 'įkeltas ne visa byla',
 'ULnofile' => 'byla neįkelta',
 'ULexists' => 'byla su tokiu vardu jau yra',
 'ULpquota' => 'viršytas grupės limitas',
 'ULtquota' => 'įkelčių limitas viršytas',
 'Set new upload password:' => 'Naujas įkėlimo slaptažodis', 

 ### GuiEdit button bar
 'Emphasized' => 'Paryškintas',
 'Emphasized (italic)' => 'Paryškintas kursyvas',
 #'Strong' => '',
 #'Strong (bold)' => '',
 'Page link' => 'Nuoroda',
 'Link to internal page' => 'Nuoroda į vidinį puslapį',
 'link text' => 'nuorodos tekstas',
 'Link to external page' => 'Nuoroda į išorinį puslapį',
 #'file.ext' => '',
 'Attach file' => 'Prisegti bylą',
 'Big text' => 'Didelės raidės',
 'Small text' => 'Mažos raidės',
 'Superscript' => 'Žymė viršuje',
 'Subscript' => 'Indeksas',
 'Heading' => 'Antraštė',
 'Subheading' => 'Paantraštė',
 'Center' => 'Viduryje',
 'Unordered list' => 'Nerūšiuotas sąrašas',
 'Unordered (bullet) list' => 'Nerūšiuotas sąrašas',
 'Ordered list' => 'Rūšiuotas sąrašas',
 'Ordered (numbered) list' => 'Rūšiuotas (numeruotas) sąrašas',
 'Indented text' => 'Paslinktas tekstas',
 'Hanging indent' => 'Atitraukta pirmoji eilutė',
 'Horizontal rule' => 'Linija',
 'Table' => 'Lentelė',

 ### Others
 'not found' => 'nerasta',
 'redirected from' => 'peradresuota iš',
 '(approve sites)' => '(patvirtinti nuorodas)',
 'This post has been blocked by the administrator' => 'Šį įrašą užblokavo administratorius',
 'Password encryption' => 'Slaptažodžio šifravimas',
 'EditConflict' => 
  "The page you are editing has been modified since you started editing it. The modifications have been merged into the text below, you may want to verify the results of the merge before pressing save. Conflicts the system couldn't resolve are bracketed by &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; and &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;."

 ## Historical
 'SearchWiki' => 'Ieškoti Wiki', ## extra
 'All Recent Changes' => 'Visi nauji pakeitimai', ## extra
 'Printable View' => 'Vaizdas spausdinimui', ## extra
 'Page History' => 'Puslapio istorija', ## extra
 'Read Page' => 'Skaityti puslapį', ## extra
 'Edit Page' => 'Redaguoti puslapį', ## extra
 'WikiHelp' => 'Wiki Pagalba', ## extra
 'Retrieved from $PageUrl' => 'Puslapis gautas iš $PageUrl', ## extraNotes

Only part translation - if you are fluent in Lithuanian and now contemporary terminology, kindly complete it - thank you!
Algis Kabaila? '09 balandžio 2005 21:19 Valanda'
Nerijus Krukauskas? '2005 09 20 08:29'
Juf!? '2005 09 27'

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on September 27, 2005, at 03:13 PM