XL Page

This page contains the string mappings to convert PmWiki's prompts into Czech language.

See also PmWiki/XLPageCookbookTemplate.

 
 'xlpage-i18n' => 'iso-8859-2',
 'Locale' => 'cs',
 'TimeFmt' => '%d.%m.%Y, %H:%M',

 ### standard layout strings
 'View' => '',
 'Edit' => 'Upravit',
 'History' => 'Historie',
 'Print' => 'Tisk',
 'Recent Changes' => 'Poslední úpravy',
 'Page last modified on $LastModified' => 'Poslední úprava stránky: $LastModified',
 'Search' => 'Vyhledat',
 'Go' => 'OK',
 'ak_view' => '',
 'ak_edit' => '',
 'ak_history' => '',
 'ak_print' => '',
 'ak_recentchanges' => ''

 ### page locations
 '{$SiteGroup}/EditQuickReference' => '',
 '{$SiteGroup}/UploadQuickReference' => '',
 '$SiteGroup/Search' => '',
 '$SiteGroup.AllRecentChanges' => '',
 '$Group.RecentChanges' => '',

 ### edit page strings
 'Editing `{$FullName}' => 'Úprava stránky `{$FullName}',
 'Describe $Name here.' => 'Vložte text stránky $Name',
 'Save' => 'Uložit úpravy',
 'Save and edit' => 'Uložit a pokračovat v editaci',
 'Preview' => 'Náhled',
 'Cancel' => 'Opustit editaci',
 'Reset' => '',
 'Author' => 'Autor',
 'An author name is required.' => 'Je požadováno jméno autora',
 'Summary' => 'Souhrn',
 'This is a minor edit' => 'Toto je malá úprava',
 'Preview `{$FullName}' => 'Náhled stránky `{$FullName}',
 'End of preview -- remember to save' => 'Konec náhledu -- nezapomeňte změny uložit ',
 'Page is unsaved' => 'Stránka není uložena',
 'Top' => 'Nahoru',
 'ak_save' => '',
 'ak_saveedit' => '',
 'ak_preview' => '',

 ### page history strings
 '$FullName History' => 'Historie stránky $FullName',
 'Show minor edits' => 'Zobrazit malé úpravy',
 'Hide minor edits' => 'Skrýt malé úpravy',
 'Show changes to markup' => 'Zobrazit úpravy ve zdroji stránky',
 'Show changes to output' => 'Zobrazit úpravy ve výstupu',
 'by' => 'uživatelem',
 'Restore' => 'Obnovit',
 'Added line $DiffLines:' => 'Přidán řádek $DiffLines:',
 'Added lines $DiffLines:' => 'Přidány řádky $DiffLines:',
 'Changed line $DiffLines from:' => 'Změněn řádek $DiffLines z:',
 'Changed lines $DiffLines from:' => 'Změněny řádky $DiffLines z:',
 'Deleted line $DiffLines:' => 'Odstraněn řádek $DiffLines:',
 'Deleted lines $DiffLines:' => 'Odstraněny řádky $DiffLines:',
 'to:' => 'na:',

 ### page attribute strings
 'Page Attributes' => 'Nastavení stránky',
 'Attributes' => 'Nastavení',
 '$FullName Attributes' => 'Nastavení stránky $FullName',
 'Set new read password:' => 'Nové heslo pro zobrazení:',
 'Set new edit password:' => 'Nové heslo pro úpravu:',
 'Set new attribute password:' => 'Nové heslo pro nastavení:',

 ### search strings
 'Search Results' => 'Výsledky hledání',
 'SearchFor' => 'Vyhledat <em>$Needle</em>',
 'SearchFound' => 'Zadaný text byl nalezen na $MatchCount stránkách z $MatchSearched.',

 ### upload strings
 'Attach' => '',
 'Uploads' => 'Nahrání',
 'Attachments for' => 'Přílohy pro',
 'File to upload:' => 'Nahrát soubor:',
 'Name attachment as:' => 'Pojmenovat přílohu jako:',
 'Upload' => 'Nahrát',
 'ULsuccess' => 'úspěšně nahráno',
 'ULbadname' => 'špatné jméno souboru',
 'ULbadtype' => '\'$upext\' není povolená přípona souboru pro nahrání',
 'ULtoobig' => 'velikost souboru je větší než maximálně povolená',
 'ULtoobigext' => 'velikost souboru je větší než maximálně povolených $upextmax bytů pro soubory typu \'$upext\'',
 'ULpartial' => 'soubor nebyl nahrán celý',
 'ULnofile' => 'nebyl nahrán žádný soubor',
 'ULexists' => 'soubor s tímto názvem již existuje',
 'ULpquota' => 'kvóta pro skupinu byla překročena',
 'ULtquota' => 'kvóta pro nahrání byla překročena',
 'Set new upload password:' => '', 
 'Set new upload password' => 'Nové heslo pro nahrání', ## extra

 ### GuiEdit button bar
 'Emphasized' => 'kurzíva',
 'Emphasized (italic)' => 'Řez - kurzíva',
 'Strong' => 'tučné',
 'Strong (bold)' => 'Řez - tučné',
 'Page link' => 'Hypertextový odkaz',
 'Link to internal page' => 'Hypertextový odkaz na místní stránky',
 'link text' => 'text odkazu',
 'Link to external page' => 'Hypertextový odkaz na externí stránky',
 'file.ext' => 'Soubor.Přípona',
 'Attach file' => 'Připoj soubor (přílohu)',
 'Big text' => 'Velký text',
 'Small text' => 'Malý text',
 'Superscript' => 'Horní index',
 'Subscript' => 'Dolní index',
 'Heading' => 'Nadpis',
 'Subheading' => 'Podnadpis',
 'Center' => 'Zarovnat na střed',
 'Unordered list' => 'Seznam odrážek',
 'Unordered (bullet) list' => 'Seznam odrážek',
 'Ordered list' => 'Číslovaný seznam',
 'Ordered (numbered) list' => 'Číslovaný seznam',
 'Indented text' => 'Odsadit odstavec',
 'Hanging indent' => 'Odsadit druhý a následující řádek odstavce',
 'Horizontal rule' => 'Vodorovná oddělovací čára',
 'Table' => 'Tabulka',

 ### Other 
 'not found' => 'nenalezeno',
 'redirected from' => 'přesměrováno z',
 '(approve sites)' => '(Neodsouhlasený odkaz)',
 'This post has been blocked by the administrator' => '',
 'Password encryption' => '',

 ## Historical
 'SearchWiki' => 'Vyhledat', ## extra
 'All Recent Changes' => 'Seznam všech úprav', ## extra
 'Printable View' => 'Verze pro tisk', ## extra
 'Page History' => 'Historie stránky', ## extra
 'Read Page' => 'Číst', ## extra
 'Edit Page' => 'Upravit', ## extra
 'WikiHelp' => 'Nápověda', ## extra
 'PmWiki.EditQuickReference' => 'PmWikiCs/EditQuickReference', ## extra
 'Main/SearchWiki' => 'PmWikiCs/ProhledatWiki', ## extra
 'Retrieved from $PageUrl' => 'Stránka z $PageUrl', ## extra


Notes