Pm Wiki Cs

PmWiki je wiki-systém(approve sites) určený pro kolektivní vytváření a údržbu webových stránek.

Stránky PmWiki se jeví jako běžné webové stránky, ale kromě toho obsahují navíc odkaz "Upravit", pomocí kterého lze jednoduše upravovat existující webové stránky a přidávat (vytvářet) stránky nové. Požadovaný vzhled stránek zajišťují jednoduchá pravidla pro formátování textu. Nepotřebujete tedy znát nebo používat kód HTML. Stránky mohou být dostupné široké věřejnosti nebo pouze malé určené skupině autorů.

PmWiki

 je napsán ve skriptovacím jazyce PHP a je volně dostupný pod GNU Public License (GPL). Je navržen pro snadnou instalaci, úpravy a provozovaní široké škály aplikací. Na tomto serveru běží pmwiki-2.2.0-beta63. 

PmWiki je registrovaná ochranná známka Patricka R. Michauda (http://www.pmichaud.com(approve sites)).


PmWiki si můžete stáhnout ze stránky http://www.pmichaud.com/pub/pmwiki(approve sites). Úplná dokumentace je dostupná na originálních stránkách (documentation index). Více informací naleznete na stránkách vlastností (PmWiki features).


Stránky ve skupině PmWikiCs

...