Recent Changes - Search:

Main

AdaWikiRing

Skin

RSS Feeds

SourceForge.net Logo


Edit Sidebar

Pm Wiki Ca

PmWiki és un sistema WikiWikiWeb desenvolupat per Patrick Michaud en llenguatge PHP. PmWiki ha estat dissenyat principalment com una eina que habilita el fàcil desenvolupament i manteniment de portals web col·laboratius.

Aquest portal usa pmwiki-2.2.0-beta63. El programa està lliurement disponible sota la Llicència Pública GNU i pot ser descarregat desde http://www.pmichaud.com/pub/pmwiki(approve sites). Trobarà més informació sobre PmWiki a http://www.pmwiki.com(approve sites).

PmWiki és una marca registrada de Patrick R. Michaud (http://www.pmichaud.com(approve sites)).

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 23, 2005, at 11:06 AM