Pm Wiki Ca

PmWiki és un sistema WikiWikiWeb desenvolupat per Patrick Michaud en llenguatge PHP. PmWiki ha estat dissenyat principalment com una eina que habilita el fàcil desenvolupament i manteniment de portals web col·laboratius.

Aquest portal usa pmwiki-2.2.0-beta63. El programa està lliurement disponible sota la Llicència Pública GNU i pot ser descarregat desde http://www.pmichaud.com/pub/pmwiki(approve sites). Trobarà més informació sobre PmWiki a http://www.pmwiki.com(approve sites).

PmWiki és una marca registrada de Patrick R. Michaud (http://www.pmichaud.com(approve sites)).