Recent Changes - Search:

Main

AdaWikiRing

Skin

RSS Feeds

SourceForge.net Logo


Edit Sidebar

Paraula Del Wiki

Una ParaulaDelWiki és un joc de dues o més paralues juntes on la primera lletra de cada paraula és majúscula. Les ParaulaDelWiki ParaulesDelWiki? s'utilitzen com enllaç i títol de pàgina en un PmWiki/WikiWikiWeb. En altres paraules, simplement una sèrie de qualsevol seqüencia de paraules juntes i amb la primera lletra de cada paraula en majúscula per fer una ParaulaDelWiki vàlida.

<< | PmWikiCa.ÍndexDeLaDocumentació | >>

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 10, 2005, at 01:44 PM