Recent Changes - Search:

Main

AdaWikiRing

Skin

RSS Feeds

SourceForge.net Logo


Edit Sidebar

Pm Wiki Bg

PmWiki е WikiWikiWeb-система, разработена от Patrick Michaud на скриптовия език PHP. PmWiki проектирана с основната цел да бъде инструмент за лесно, съвместно създаване и поддръжка на уеб-сайтове.

Този сайт работи с версия pmwiki-2.2.0-beta63. Софтуерът е достъпен свободно под GNU General Public License (GPL) и може да бъде свален от http://www.pmichaud.com/pub/pmwiki(approve sites). Документацията е достъпна през документационният индекс.

PmWiki е регистрирана марка на Patrick R. Michaud (http://www.pmichaud.com(approve sites)).

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on June 21, 2005, at 07:51 AM